logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata eksploatacyjna
   minus Opłata targowa
   plus Interpretacje podatkowe
   minus informacja o nowych formularzach podatkowych
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są pojazdy wskazane przez ustawodawcę w art. 8 ust.1-7 z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.), zarejestrowane jako samochody:
- ciężarowe,
- ciężarowo-osobowe,
- ciężarowo-specjalizowane,
- ciągniki siodłowe,
- ciągniki balastowe,
- naczepy,
- przyczepy,
- autobusy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 
Wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają wszystkie przyczepy i naczepy, które związane są wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i służące tylko celom rolniczym.
 
Podstawą odstąpienia od opodatkowania powyższych przyczep i naczep jest złożenie pisemnego oświadczenia danego podmiotu, iż jest on właścicielem gospodarstwa rolnego (podatnikiem podatku rolnego) oraz, że wykorzystuje te przedmioty opodatkowania wyłącznie na cele rolnicze w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
 
Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 9 cyt. wyżej ustawy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych. Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września roku podatkowego, lub 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego.

Treść uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępna jest pod adresem: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2015/4651/akt.pdf

Ponadto podatnicy tego podatku są obowiązani, co roku, do złożenia deklaracji od środków transportowych (druk DT-1 i DT-1/A) w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
Informacji na temat podatku od środków transportowych można uzyskać w pok. Nr 306 lub telefonicznie pod nr telefonu +48 75 7787617.
 
 

Ilość odwiedzin: 14595
Nazwa dokumentu: Podatek od środków transportowych
Skrócony opis: Opis podatku od środków transportowych.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Kapic
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Kapic
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-11 15:53:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-11 15:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 14:38:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner