logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
minus Prowadzone rejestry i ewidencje
   minus Rejestry w sprawach pracowniczych
   minus Rejestry prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulikowie
   minus Rejestr instytucji kultury
   plus Rejestr dotacji
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


 

ODPIS Z KSIĘGI REJESTROWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 
Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114, poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. pozycja 189) Urząd Gminy Sulików prowadzi KSIĘGĘ REJESTROWĄ  INSTYTUCJI KULTURY.
 
Księga rejestrowa składa się z czterech części
 
I.    Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1.   numer kolejny wpisu,
2.   data wpisu, daty kolejnych zmian
3.   pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
4.   przedmiot działalności instytucji kultury,
5.   siedziba i adres instytucji kultury
6.   oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
7.  nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
8.   cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
9.   uwagi
10. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
II. Dział drugi - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1.   numer kolejny wpisu,
2.   data wpisu, daty kolejnych zmian
3.   informacja o złożeniu do rejestru statutu
4.   imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
5.   imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień,
6.   nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji  statystycznej,
7.   uwagi
8.   imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
III. Dział trzeci - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1.   numer kolejny wpisu,
2.   data wpisu, daty kolejnych zmian
3.   informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
4.   informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
5.   uwagi
6.   imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
IV. Dział czwarty - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1.   numer kolejny wpisu,
2.   data wpisu, daty kolejnych zmian
3.   informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
4.   imię i nazwisko likwidatora,
5.   uwagi
6.   imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 
Gminny Ośrodek Kultury, którego organizatorem jest Gmina Sulików wpisany jest pod nr 1/2002 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (pozycja 189).
 
Osobą upoważnioną do reprezentowania instytucji jest Pani Elżbieta Wąsowska - Bodo - Dyrektor GOK
 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY- dostępny w załączniku nr 1.
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY- dostępna w załączniku nr 4.

Ilość odwiedzin: 5037
Nazwa dokumentu: Rejestr instytucji kultury
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Skórka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20 07:48:00
Data udostępnienia informacji: 2013-02-20 07:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 11:47:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner