logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


 

PLAN PRACY 

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W SULIKOWIE
na rok szkolny 2009/20010
 
 
 SZKOŁA:
1       BEZPIECZNA I PRZYJAZNA, BUDOWANA NA NIEPODZIELNYCH WARTOŚCIACH GODNOŚCI LUDZKIEJ
2      WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW
3      EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA
4      WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM
             
  
Jak ratować życie ludzkie?
 
 
 
 
 
OPRACOWANIE SP:                                     OPRACOWANIE PGG:
IWONA WARCHOŁ                                                       DANUTA BAZYLIŃSKA
ANNA KUBIŚ                                                                 ELŻBIETA KOWALCZYK
BEATA GARBULIŃSKA                                              GRAŻYNA FLESZAR   
GRAŻYNA RACHAŃSKA
URSZULA MUNIAK
                                                                     
 
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
1       Współpraca ze środowiskiem
2       Współpraca z samorządem
3       Profilaktyka zdrowotna
4       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
5       Poszanowanie praw człowieka w naszej szkole
 
 
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
1       Konkursy i imprezy szkolne
2       Koła zainteresowań
3       Projekty interdyscyplinarne
4       Wyjazdy edukacyjne
 
 
III. Szkoła efektywnie nauczająca
1       Konkursy przedmiotowe
2       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli
3       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych
4       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)
 
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
1       Akademie z okazji świąt narodowych
2       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły
3       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych
4       Debaty problemowe
 
 
 
 
 
 
 
WRZESIEŃ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Zadania
SP/PGG
Termin
Odpowiedzialni
Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły
SP/PGG
do 10 IX
wychowawcy
Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska
SP/PGG
do 10 IX
wychowawcy klas I, SU
Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły
SP/PGG
do 15 IX
wychowawcy klas, nauczyciele wych.fiz., SU
Wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego, opiekuna SU
SP/PGG
do 20 IX
Grażyna Fleszar
 
„Z książką na Ty” – projekt edukacyjny
SP
cały rok
E. Kurjański
G. Rachańska
n-le j. polskiego
Akcja „Sprzątanie świata”
SP/PGG
18.IX
W. Musialska
A. Kubiś
M. Kacperska
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności
SP/PGG
do 10 IX
opiekunowie kół
Inauguracja działalności sklepiku szkolnego
SP/PGG
do 15 IX
Urszula Muniak
Danuta Baranek
Inauguracja klubu szachowego
SP/PGG
do 30 IX
E. Kujański
„Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie” – konkurs plastyczny klas I – VI
SP
do końca X
I. Kusiak
Ogłoszenie konkursu plastycznego – Stop przemocy szkolnej - konkurs na plakat
SP/PGG
do 30 IX
Iwona Kusiak
Klasa na medal - ogłoszenie międzyklasowego konkursu SU
SP/PGG
do 30 IX
SU
Rozpoczęcie działalności koła strzeleckiego
SP
do 30 IX
E. Kasak
M. Kaczorowski
Ogłoszenie konkursu literackiego „Szkoła moich marzeń” (klasy IV – VI)
SP
do 16.X
B. Garbulińska
S. Amrogowicz
I. Warchoł
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych, WSO - przypomnienie
SP/PGG
do 20 IX
wychowawcy klas
Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej
SP/PGG
do 15 IX
nauczyciele
Zebrania zespołów samokształceniowych, zadaniowych, opracowanie planu pracy
SP/PGG
do 30 IX
przewodniczący zespołów
Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej
SP/PGG
do 30 IX
zespół redakcyjny
„Dojrzałość kluczem do sukcesu” – pedagogizacja rodziców klasy I
SP
do 14.X
I. Warchoł
D. Woda
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
SP/PGG
1 IX
B. Garbulińska
 
 
PAŹDZIERNIK
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Dyskoteka szkolna
PGG
do końca X
SU, RR
Ankieta „ Czy w szkole czuję się bezpiecznie?”
SP
do końca X
Wychowawcy,
I. Warchoł
„Biegnijmy razem”- zabawy biegowe klas I-VI
SP
do 9.X
M. Kaczorowski
E. Kasak
„Trzymaj formę”- projekt edukacyjny
SP
do końca X
A. Kubiś
pielęgniarka
Profilaktyka chorób zakaźnych (grypy, przeziębie-nia, alergia)
SP/PGG
do końca X
pielęgniarka
wychowawcy
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Ogłoszenie konkursu czytelniczego (X-V)
 
początek X
E. Kurjański
Zdolny Ślązaczek
SP
do końca X
I. Szatkowska
S. Amrogowicz
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok matematyczno - fizyczny
PGG
16 X
M. Stelmach
 
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok przyrodniczy
PGG
23 X
M. Kacperska
 
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok humanistyczny
PGG
28 X
S. Amrogowicz
 
Zdolny Ślązak gimnazjalista – blok językowy
PGG
28.X
Danuta Baranek
Konkurs plastyczny klas I – III SP „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Wystawa prac
SP
do końca X
J. Swoboda
G. Rachańska
Konkurs o UE
PGG
do końca X
Danuta Baranek
Inauguracja turnieju tenisa stołowego
PGG
początek X
J. Wujec
Inauguracja turniejów szachowego, tenisa stołowego i piłki ręcznej
SP
cały rok
E. Kasak
M. Kaczorowski
„W listopadowy wieczór”- konkurs historyczny
SP
do 30.X
G. Połetek
Konkurs fotograficzny „Bliżej natury”, wystawa fotografii
PGG
do końca X
SU, G. Fleszar
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Sprawdziany kompetencji uczniów SP i PGG
SP/PGG
połowa X
zespoły samokształceniowe
Projekt całorocznych działań „Nie opuszczam zajęć szkolnych” – pogadanki nt. wagarów
SP
cały rok
pedagog
Organizacja Dnia Nauczyciela
SP
do 14.X
U. Muniak
J. Swoboda
Pasowanie uczniów klas pierwszych
SP
do końca X
D. Woda
Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów
PGG
do 15 X
E. Kowalczyk
 
Ogólnopolski tydzień kariery 
PGG
 do końca X
Danuta Bazylińska
Wykorzystanie Internetu, programów multimedialnych w pracy dydaktycznej. „Skuteczna komunikacja”
SP
do końca X
K. Rachańska
zespół humanistycz-ny
 
 
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły,
 
16 X
G. Fleszar
E. Kowalczyk
Lekcje wychowawcze dotyczące właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, filmy edukacyjne
 
cały rok
wychowawcy klas
 
LISTOPAD
I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna
Bal andrzejkowy – konkurs na damę i dżentelmena
SP
PGG
 26.XI
koniec XI
SU
SU
Prelekcje dla uczniów – Stop agresji
PGG
do końca XI
D. Bazylińska
Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy
PGG
druga połowa XI
K. Rachańska
Profilaktyka zdrowotna w klasach IV-VI: nikotyna, alkohol, papierosy
SP
19.XI
pedagog, wychowa-wcy, pielęgniarka
Potrafię wezwać pomoc
SP
XI
wychowawcy klas
„Dlaczego dziecko kłamie?” – prelekcja dla rodziców
SP
XI
K. Rachańska
G. Rachańska
„Spanko – czuwanko” – maraton filmowy
PGG
XI
SU
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu
SP/PGG
XI
K. Rachańska
G. Andrzejewski
Futsal – rozgrywki szkolne
PGG
XI – VI
P. Woźny
J. Wujec
Koszykówka – liga szkolna
SP
 
PGG
XI – III
E. Kasak,
M. Kaczorowski
P. Woźny, J. Wujec
Konkurs międzyklasowy – Poradnik pierwszej pomocy
PGG
do końca XI
opiekun PCK
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Rada szkoleniowa: „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi – czyli o środkach dyscypli-nujących w szkole”
SP/PGG
do końca XI
 
Uczeń niepełnosprawny w szkole – zajęcia pro-filaktyczne w klasach I – VI
SP
XI
pedagog
pielęgniarka
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedzenie grobów nauczycieli
SU
koniec X
wychowawcy klas
Wieczornica – Poeci o życiu i śmierci
PGG
31 X
E. Kowalczyk
G. Fleszar
Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę
SP/PGG
10. XI
S. Amrogowicz
M. Rędzia
Góra Grosza
SP/PGG
1- 30 XI
opiekunowie SU
Wyjazd do teatru
PGG
do końca XI
S. Amrogowicz
G. Fleszar
E. Kowalczyk
GRUDZIEŃ
I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna
Mikołajki w klasach
SP/PGG
6 XII
wych. klas
Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny
SP/PGG
18. XII
U. Muniak
I. Kusiak
B. Pająk
Prelekcje na temat zachowania w sytuacji zagrożenia życia – spotkanie ze strażakiem, ratownikiem medycznym
PGG
do 18. XII
D. Bazylińska
Kurs pierwszej Pomocy przedmedycznej dla nauczycieli
SP/PGG
do 18.XII
A. Kubiś
Wyjazd do fabryki bombek
SP
do 10.XII
E. Małek
Bezpiecznie w Nowy Rok (niewybuchy, niewy-pały)
SP
XII
wychowawcy klas
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Półfinał konkurs ortograficznego
PGG
do 10 XII
G. Fleszar
Konkurs recytatorski – etapy klasowe
SP/PGG
do 19 XII
poloniści
Konkurs na świąteczny wystrój klasy
SP/PGG
15.XII
SU
Piłka siatkowa-Liga Klas
SP
XII – V
E. Kasak
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Wigilie klasowe, apel szkolny
SP/PGG
22. XII
katecheci
Zbiórka słodyczy – akcja „I TY możesz zostać Świętym Mikołajem”
SP/PGG
15.XII
I. Warchoł
SU
 
STYCZEŃ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Bal karnawałowy
SP/PGG
I połowa I
SU
Profilaktyka zdrowotna – „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?” Pierwsza pomoc – złamania, zwich-nięcia kończyn
SP
I połowa I
pedagog
wychowawcy klas
Dzień Łasucha
PGG
II połowa I
SU, sklepik
Kulig szkolny
PGG
I
SU
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Finał konkursu recytatorskiego
SP/PGG
do końca  I
A. Pająk
E. Kowalczyk
Klasa na medal – podsumowanie I półrocza
SP/PGG
do końca I
SU
Inauguracja tenisa stołowego – liga klas
SP
do końca I
M. Kaczorowski
Powiatowe rozgrywki w piłce ręcznej
SP
do końca I
E. Kasak
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza
SP/PGG
do końca XI
dyrektor
wychowawcy klas
Próbny sprawdzian kompetencji klas VI
SP
I
B. Garbulińska
I. Szatkowska
 
 
 
 
LUTY
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Poczta walentynkowa
SP/PGG
po feriach
SU
Prelekcje na temat uzależnień
PGG
do końca II
D. Bazylińska
Powiatowe rozgrywki w piłce siatkowej
SP
do końca II
M. Kaczorowski
Wyposażenie apteczki; środki chemiczne i leki
SP/PGG
do końca II
pielęgniarka
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Finał konkursu ortograficznego
SP/PGG
do końca II
S. Amrogowicz
G. Fleszar
Szkolny konkurs recytatorski I – III,
SP
do końca II
J. Swoboda
Rozgrywki piłki siatkowej
PGG
II – III
n – le wych. fiz.
Łamigłówki matematyczne klas IV
SP
do końca II
I. Szatkowska
Rada szkoleniowa – „Jak motywować ucznia do pracy”
SP/PGG
do końca II
G. Andrzejewski
R. Rachański
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Próbny egzamin kompetencji IIIGIM
 
do końca II
liderzy zespołów samokształceniowych
Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w 1 semestrze
 
do końca II
liderzy zespołów samokształceniowych
Rada szkoleniowa – Ewaluacja w pracy szkoły – metody i techniki
 
do końca II
dyrektor szkoły
 
 
 
MARZEC
I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna
Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół
SP/PGG
do 20 III
I. Szatkowka
D. Baranek
G. Andrzejewski
Dzień Kobiet
SP
8. III
Mały SU
Czy wiesz co jesz? zatrucia pokarmowe, diety
SP
do końca III
A. Kubiś
Pojedynek między uczniami i nauczycielami – „Uczniowie górą”
PGG
do końca III
SU
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
XX Przegląd Piosenki Turystyczno – Ekologi-znej
SP/PGG
koniec III
K. Rachańska
B. Pająk
„Wiosna ach to ty” – Konkurs plastyczny
SP
do 19. III
I. Kusiak
Gminny konkurs recytatorski
SP/PGG
do końca III
E. Kowalczyk
Jaki zawód? Jaka szkoła? PGG
PGG
III/IV
D. Bazylińska
I Dzień Wiosny – konkurs międzyklasowy –Pierwsza pomoc przedmedyczna                                     
PGG
 
SP/PGG
21 III
M. Kacperska
M. Stelmach
SU
Szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy
SP
do końca III
I. Szatkowska
W. Musialska
Konkurs matematyczny klas I – III
SP
do końca III
U. Muniak
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Analiza wyników egzaminów próbnych
SP/PGG
do 10 III
liderzy zespołów samokształceniowych
Rada szkoleniowa – „ Jak uczyć dzieci uczenia sięó”-
SP/PGG
do końca III
E. Kurjański
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Dzień Kobiet
SP/PGG
6 III
n–le – mężczyźni
Msza św. – rocznica śmierci patrona szkoły
SP/PGG
2 IV
ks. P. Durkalec
 
KWIECIEŃ
I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna
Internet twoim zagrożeniem
SP/PGG
do końca IV
n – le informatyki
Dyskoteka szkolna
PGG
do końca IV
SU
Znam numery alarmowe
SP
do końca IV
Mały SU
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno– Krajoznawczego
SP/PGG
IV
K. Rachańska
E. Kurjański
Konkurs o Konstytucji 3 Maja
SP/PGG
do końca IV
G. Połetek
M. Rędzia
Konkurs pisanek, kartek świątecznych – wystawa
SP/PGG
do 8 IV
I. Kusiak
Orientacja zawodowa klas III – zajęcia z doradcami z Klubu Pracy
PGG
do końca miesiąca
D. Bazylińska
Powiatowe sztafety pływackie
SP
do końca IV
E. Kasak
Konkurs karaoke
PGG
do końca IV
SU
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
 Konkurs wiedzy o patronie szkoły
SP/PGG
do 8 IV
R. Swoboda
ks. P. Durkalec
Organizacja apelu wielkanocnego
SP/PGG
8. IV
ks. P. Durkalec
Dzień Ziemi – sprzątanie Świata
SP/PGG
22.IV
W. Musialska
M. Kacperska
 
MAJ
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Wycieczki klasowe, zielona szkoła
SP/PGG
do końca V
wychowawcy klas
Święto Szkoły – koncert charytatywny SK Caritas
SP/PGG
18 V
D. Baranek – Kostyszak, SU
Camping UNESCO - współpraca ze szkołą w Zittau
PGG
do końca V
D. Baranek – Kostyszak
Alergia, ukąszenia, oparzenia słoneczne
SP
do końca V
wychowawcy klas
Wycieczka rowerowa
PGG
do końca V
SU
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Święto Szkoły
SP/PGG
18.V
S. Amrogowicz
B. Pająk
Finał konkursu czytelniczego, szachowego
SP/PGG
do końca V
E. Kurjański
Wyjazd do teatru
PGG
do końca V
E. Kowalczyk
Finał konkursu wiedzy o UE
PGG
4 – 8 V
D. Baranek 
„Przyjaciele książki” – spotkanie w bibliotece szkolnej
SP
V
E. Kurjański
Szkolne, powiatowe zawody lekkoatletyczne
SP/PGG
do końca V
M. Kaczorowski
G. Andrzejewski
Konkurs I – IV: Potrafię być bezpieczny i udzielać pomocy innym
SP
do końca V
wychowawcy klas, pedagog, pielęgnia-rka , A. Kubiś
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Wstępna analiza wyników sprawdzianu
SP
do 10 III
liderzy zespołów samokształceniowych
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE
P
początek V
D. Baranek –
Obchody Konstytucji 3 Maja
SP/PGG
3 V
E. Kowalczyk
E. Kurjański
 
CZERWIEC
I. Szkoła bezpieczna i przyjazna
Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy pod hasłem: „Jestem turystą, zachowuje bezpieczeństwo na szla-ku”.
SP/PGG
1 VI
E. Kurjański
 
Dzień sportu
SP/PGG
2.tydzień VI
G. Andrzejewski
Wypoczywam bezpiecznie
SP/PGG
do 15.VI
wychowawcy klas
II. Szkoła wspierająca rozwój talentów
Wystawa plastyczna całorocznego konkursu
SP/PGG
do 10 VI
I. Kusiak
III. Szkoła efektywnie nauczająca
Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przy-szły rok szkolny
SP/PGG
do 20 VI
liderzy zespołów
 
Wstępna analiza wyników egzaminów PGG
PGG
do 20 VI
liderzy zespołów
Rozstrzygnięcie konkursu „Klasa na medal”
SP/PGG
do 15 VI
SU
IV. Szkoła wychowująca ku wartościom
Apel z okazji zakończenia klas VI i III
SP/PGG
25 VI
wychowawcy kl. VI SP i III PGG
Apel z okazji zakończenia roku szkolnego
SP/PGG
25 VI
S. Amrogowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA CYKLICZNE:
1.     Gazetka szkolna – miesięcznik
2.     Rozgrywki szachowe
3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu
4.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencję; ogłoszenie wyników
5.     Konkursy przedmiotowe
6.     Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl)
7.     Numerek niepytany
8.     Dzień bez mundurka – pierwsza środa miesiąca
9.     „Niebieska linia samorządu”
10.„Otwarte drzwi” – pierwsze wtorki miesiąca dla rodziców
11.Strona internetowa
12.Kronika szkolna
 
PGG – Hasła miesięcy:
IX      –
X       – Stop uzależnieniom! – to niebezpieczeństwo jest realne – IB
XI      – Apteczka pierwszej pomocy – IIIB
XII    – Krwotoki i rany – sposoby opatrywania ran poszczególnych części ciała – IC
I        – Urazy głowy i kręgosłupa -objawy i sposoby postępowania przy urazach kręgosłupa – IIIC
II       – Ciała obce w organizmie – sposoby postępowania przy usuwaniu ciał    obcych znajdujących się w skórze – IA
III      – Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia – sposoby postępowania przy użą-dleniach przez owady oraz ranach zadanych przez zwierzęta – IIA
IV     – Sposoby sygnalizowani prośby o pomoc – IIB
V       – Zatrucia organizmu -objawy i sposoby postępowania przy zatruciach przez drogi oddechowe – IIC
VI      – Pierwsza pomoc przedmedyczna – trzy minuty, które ratują życie – IIA
 

Nazwa dokumentu: plan pracy szkoły na rok szkolny 2009/2010
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2009-12-06 22:22:02
Data udostępnienia informacji: 2009-12-06 22:22:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-06 22:34:05

Wersja do wydruku...

corner   corner