logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PLAN PRACY 

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W SULIKOWIE

na rok szkolny 2009/20010

 

 

 SZKOŁA:

1       BEZPIECZNA I PRZYJAZNA, BUDOWANA NA NIEPODZIELNYCH WARTOŚCIACH GODNOŚCI LUDZKIEJ

2      WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW

3      EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA

4      WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM

             

  

Jak ratować życie ludzkie?

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE SP:                                     OPRACOWANIE PGG:

IWONA WARCHOŁ                                                       DANUTA BAZYLIŃSKA

ANNA KUBIŚ                                                                 ELŻBIETA KOWALCZYK

BEATA GARBULIŃSKA                                              GRAŻYNA FLESZAR   

GRAŻYNA RACHAŃSKA

URSZULA MUNIAK

                                                                     

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

1       Współpraca ze środowiskiem

2       Współpraca z samorządem

3       Profilaktyka zdrowotna

4       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

5       Poszanowanie praw człowieka w naszej szkole

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

1       Konkursy i imprezy szkolne

2       Koła zainteresowań

3       Projekty interdyscyplinarne

4       Wyjazdy edukacyjne

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

1       Konkursy przedmiotowe

2       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli

3       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

4       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

1       Akademie z okazji świąt narodowych

2       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły

3       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych

4       Debaty problemowe

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Zadania

SP/PGG

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów  z regulaminem szkoły

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy

Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy klas I, SU

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły

SP/PGG

do 15 IX

wychowawcy klas, nauczyciele wych.fiz., SU

Wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego, opiekuna SU

SP/PGG

do 20 IX

Grażyna Fleszar

 

„Z książką na Ty” – projekt edukacyjny

SP

cały rok

E. Kurjański

G. Rachańska

n-le j. polskiego

Akcja „Sprzątanie świata”

SP/PGG

18.IX

W. Musialska

A. Kubiś

M. Kacperska

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności

SP/PGG

do 10 IX

opiekunowie kół

Inauguracja działalności sklepiku szkolnego

SP/PGG

do 15 IX

Urszula Muniak

Danuta Baranek

Inauguracja klubu szachowego

SP/PGG

do 30 IX

E. Kujański

„Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie” – konkurs plastyczny klas I – VI

SP

do końca X

I. Kusiak

Ogłoszenie konkursu plastycznego – Stop przemocy szkolnej - konkurs na plakat

SP/PGG

do 30 IX

Iwona Kusiak

Klasa na medal - ogłoszenie międzyklasowego konkursu SU

SP/PGG

do 30 IX

SU

Rozpoczęcie działalności koła strzeleckiego

SP

do 30 IX

E. Kasak

M. Kaczorowski

Ogłoszenie konkursu literackiego „Szkoła moich marzeń” (klasy IV – VI)

SP

do 16.X

B. Garbulińska

S. Amrogowicz

I. Warchoł

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych, WSO - przypomnienie

SP/PGG

do 20 IX

wychowawcy klas

Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej

SP/PGG

do 15 IX

nauczyciele

Zebrania zespołów samokształceniowych, zadaniowych, opracowanie planu pracy

SP/PGG

do 30 IX

przewodniczący zespołów

Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej

SP/PGG

do 30 IX

zespół redakcyjny

„Dojrzałość kluczem do sukcesu” – pedagogizacja rodziców klasy I

SP

do 14.X

I. Warchoł

D. Woda

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Uroczysty apel  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

SP/PGG

1 IX

B. Garbulińska

 

 

PAŹDZIERNIK

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Dyskoteka szkolna

PGG

do końca X

SU, RR

Ankieta „ Czy w szkole czuję się bezpiecznie?”

SP

do końca X

Wychowawcy,

I. Warchoł

„Biegnijmy razem”- zabawy biegowe klas I-VI

SP

do 9.X

M. Kaczorowski

E. Kasak

„Trzymaj formę”- projekt edukacyjny

SP

do końca X

A. Kubiś

pielęgniarka

Profilaktyka chorób zakaźnych (grypy, przeziębie-nia, alergia)

SP/PGG

do końca X

pielęgniarka

wychowawcy

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Ogłoszenie konkursu czytelniczego (X-V)

 

początek X

E. Kurjański

Zdolny Ślązaczek

SP

do końca X

I. Szatkowska

S. Amrogowicz

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok matematyczno - fizyczny

PGG

16 X

M. Stelmach

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok przyrodniczy

PGG

23 X

M. Kacperska

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok humanistyczny

PGG

28 X

S. Amrogowicz

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok językowy

PGG

28.X

Danuta Baranek

Konkurs plastyczny klas I – III SP „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Wystawa prac

SP

do końca X

J. Swoboda

G. Rachańska

Konkurs o UE

PGG

do końca X

Danuta Baranek

Inauguracja turnieju tenisa stołowego

PGG

początek X

J. Wujec

Inauguracja turniejów szachowego, tenisa stołowego i piłki ręcznej

SP

cały rok

E. Kasak

M. Kaczorowski

„W listopadowy wieczór”- konkurs historyczny

SP

do 30.X

G. Połetek

Konkurs fotograficzny „Bliżej natury”, wystawa fotografii

PGG

do końca X

SU, G. Fleszar

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Sprawdziany kompetencji uczniów SP i PGG

SP/PGG

połowa X

zespoły samokształceniowe

Projekt całorocznych działań „Nie opuszczam zajęć szkolnych” – pogadanki nt. wagarów

SP

cały rok

pedagog

Organizacja Dnia Nauczyciela

SP

do 14.X

U. Muniak

J. Swoboda

Pasowanie uczniów klas pierwszych

SP

do końca X

D. Woda

Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów

PGG

do 15 X

E. Kowalczyk

 

Ogólnopolski tydzień kariery 

PGG

 do końca X

Danuta Bazylińska

Wykorzystanie Internetu, programów multimedialnych w pracy dydaktycznej. „Skuteczna komunikacja”

SP

do końca X

K. Rachańska

zespół humanistycz-ny

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły,

 

16 X

G. Fleszar

E. Kowalczyk

Lekcje wychowawcze dotyczące właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, filmy edukacyjne

 

cały rok

wychowawcy klas

 

LISTOPAD

I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna

Bal andrzejkowy – konkurs na damę i dżentelmena

SP

PGG

 26.XI

koniec  XI

SU

SU

Prelekcje dla uczniów – Stop agresji

PGG

do końca XI

D. Bazylińska

Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PGG

druga połowa XI

K. Rachańska

Profilaktyka zdrowotna  w klasach IV-VI: nikotyna, alkohol, papierosy

SP

19.XI

pedagog, wychowa-wcy, pielęgniarka

Potrafię wezwać pomoc

SP

XI

wychowawcy klas

„Dlaczego dziecko kłamie?” – prelekcja dla rodziców

SP

XI

K. Rachańska

G. Rachańska

„Spanko – czuwanko” – maraton filmowy

PGG

XI

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu

SP/PGG

XI

K. Rachańska

G. Andrzejewski

Futsal – rozgrywki szkolne

PGG

XI – VI

P. Woźny

J. Wujec

Koszykówka – liga szkolna

SP

 

PGG

XI – III

E. Kasak,

M. Kaczorowski

P. Woźny, J. Wujec

Konkurs międzyklasowy – Poradnik pierwszej pomocy

PGG

do końca XI

opiekun PCK

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Rada szkoleniowa: „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi – czyli o środkach dyscypli-nujących w szkole”

SP/PGG

do końca XI

 

Uczeń niepełnosprawny w szkole – zajęcia pro-filaktyczne w klasach I – VI

SP

XI

pedagog

pielęgniarka

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedzenie grobów nauczycieli

SU

koniec X

wychowawcy klas

Wieczornica – Poeci o życiu i śmierci

PGG

31 X

E. Kowalczyk

G. Fleszar

Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę

SP/PGG

10. XI

S. Amrogowicz

M. Rędzia

Góra Grosza

SP/PGG

1- 30 XI

opiekunowie SU

Wyjazd do teatru

PGG

do końca XI

S. Amrogowicz

G. Fleszar

E. Kowalczyk

GRUDZIEŃ

I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna

Mikołajki w klasach

SP/PGG

6 XII

wych. klas

Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny

SP/PGG

18. XII

U. Muniak

I. Kusiak

B. Pająk

Prelekcje na temat zachowania w sytuacji zagrożenia życia – spotkanie ze strażakiem, ratownikiem medycznym

PGG

do 18. XII

D. Bazylińska

Kurs pierwszej Pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

SP/PGG

do 18.XII

A. Kubiś

Wyjazd do fabryki bombek

SP

do 10.XII

E. Małek

Bezpiecznie w Nowy Rok (niewybuchy, niewy-pały)

SP

XII

wychowawcy klas

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Półfinał konkurs ortograficznego

PGG

do 10 XII

G. Fleszar

Konkurs recytatorski – etapy klasowe

SP/PGG

do 19 XII

poloniści

Konkurs na świąteczny wystrój klasy

SP/PGG

15.XII

SU

Piłka siatkowa-Liga Klas

SP

XII – V

E. Kasak

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Wigilie klasowe, apel szkolny

SP/PGG

22. XII

katecheci

Zbiórka słodyczy – akcja „I TY możesz zostać Świętym Mikołajem”

SP/PGG

15.XII

I. Warchoł

SU

 

STYCZEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Bal karnawałowy

SP/PGG

I połowa I

SU

Profilaktyka zdrowotna – „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?” Pierwsza pomoc – złamania, zwich-nięcia kończyn

SP

I połowa I

pedagog

wychowawcy klas

Dzień Łasucha

PGG

II połowa I

SU, sklepik

Kulig szkolny

PGG

I

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Finał konkursu recytatorskiego

SP/PGG

do końca  I

A. Pająk

E. Kowalczyk

Klasa na medal – podsumowanie I półrocza

SP/PGG

do końca  I

SU

Inauguracja tenisa stołowego – liga klas

SP

do końca  I

M. Kaczorowski

Powiatowe rozgrywki w piłce ręcznej

SP

do końca  I

E. Kasak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza

SP/PGG

do końca XI

dyrektor

wychowawcy klas

Próbny sprawdzian kompetencji klas VI

SP

I

B. Garbulińska

I. Szatkowska

 

 

 

 

LUTY

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Poczta walentynkowa

SP/PGG

po feriach

SU

Prelekcje na temat uzależnień

PGG

do końca II

D. Bazylińska

Powiatowe rozgrywki w piłce siatkowej

SP

do końca II

M. Kaczorowski

Wyposażenie apteczki; środki chemiczne i leki

SP/PGG

do końca II

pielęgniarka

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Finał konkursu ortograficznego

SP/PGG

do końca II

S. Amrogowicz

G. Fleszar

Szkolny konkurs recytatorski I – III,

SP

do końca II

J. Swoboda

Rozgrywki piłki siatkowej

PGG

II – III

n – le wych.  fiz.

Łamigłówki matematyczne klas IV

SP

do końca II

I. Szatkowska

Rada szkoleniowa – „Jak motywować ucznia do pracy”

SP/PGG

do końca II

G. Andrzejewski

R. Rachański

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Próbny egzamin kompetencji  IIIGIM

 

do końca  II

liderzy zespołów samokształceniowych

Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w 1 semestrze

 

do końca II

liderzy zespołów samokształceniowych

Rada szkoleniowa – Ewaluacja w pracy szkoły – metody i techniki

 

do końca II

dyrektor szkoły

 

 

 

MARZEC

I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół

SP/PGG

do 20 III

I. Szatkowka

D. Baranek

G. Andrzejewski

Dzień Kobiet

SP

8. III

Mały SU

Czy wiesz co jesz? zatrucia pokarmowe, diety

SP

do końca III

A. Kubiś

Pojedynek między uczniami i nauczycielami – „Uczniowie górą”

PGG

do końca III

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

XX Przegląd Piosenki Turystyczno – Ekologi-znej

SP/PGG

koniec III

K. Rachańska

B. Pająk

„Wiosna ach to ty” – Konkurs plastyczny

SP

do 19. III

I. Kusiak

Gminny konkurs recytatorski

SP/PGG

do końca III

E. Kowalczyk

Jaki zawód? Jaka szkoła? PGG

PGG

III/IV

D. Bazylińska

I Dzień Wiosny    konkurs międzyklasowy –Pierwsza pomoc przedmedyczna                                     

PGG

 

SP/PGG

21 III

M. Kacperska

M. Stelmach

SU

Szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy

SP

do końca III

I. Szatkowska

W. Musialska

Konkurs matematyczny klas  I – III

SP

do końca III

U. Muniak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza wyników egzaminów próbnych

SP/PGG

do 10 III

liderzy zespołów samokształceniowych

Rada szkoleniowa – „ Jak uczyć dzieci uczenia sięó”-

SP/PGG

do końca III

E. Kurjański

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Dzień Kobiet

SP/PGG

6 III

n–le – mężczyźni

Msza św.  – rocznica śmierci patrona szkoły

SP/PGG

2 IV

ks. P. Durkalec

 

KWIECIEŃ

I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna

Internet twoim zagrożeniem

SP/PGG

do końca IV

n – le informatyki

Dyskoteka szkolna

PGG

do końca IV

SU

Znam numery alarmowe

SP

do końca IV

Mały SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno– Krajoznawczego

SP/PGG

IV

K. Rachańska

E. Kurjański

Konkurs o Konstytucji 3 Maja

SP/PGG

do końca IV

G. Połetek

M. Rędzia

Konkurs pisanek, kartek świątecznych – wystawa

SP/PGG

do 8 IV

I. Kusiak

Orientacja zawodowa klas III – zajęcia z doradcami z Klubu Pracy

PGG

do końca miesiąca

D. Bazylińska

Powiatowe sztafety pływackie

SP

do końca IV

E. Kasak

Konkurs karaoke

PGG

do końca IV

SU

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 Konkurs wiedzy o patronie szkoły

SP/PGG

do 8 IV

R. Swoboda

ks. P. Durkalec

Organizacja apelu wielkanocnego

SP/PGG

8. IV

ks. P. Durkalec

Dzień Ziemi – sprzątanie Świata

SP/PGG

22.IV

W. Musialska

M. Kacperska

 

MAJ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wycieczki klasowe, zielona szkoła

SP/PGG

do końca V

wychowawcy klas

Święto Szkoły – koncert charytatywny SK Caritas

SP/PGG

18 V

D. Baranek – Kostyszak, SU

Camping UNESCO - współpraca ze szkołą w Zittau

PGG

do końca V

D. Baranek – Kostyszak

Alergia, ukąszenia, oparzenia słoneczne

SP

do końca V

wychowawcy klas

Wycieczka rowerowa

PGG

do końca V

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Święto Szkoły

SP/PGG

18.V

S. Amrogowicz

B. Pająk

Finał konkursu czytelniczego, szachowego

SP/PGG

do końca V

E. Kurjański

Wyjazd do teatru

PGG

do końca V

E. Kowalczyk

Finał konkursu wiedzy o UE

PGG

4 – 8 V

D. Baranek 

„Przyjaciele książki” – spotkanie w bibliotece szkolnej

SP

V

E. Kurjański

Szkolne, powiatowe zawody lekkoatletyczne

SP/PGG

do końca V

M. Kaczorowski

G. Andrzejewski

Konkurs I – IV: Potrafię być bezpieczny i udzielać pomocy innym

SP

do końca V

wychowawcy klas, pedagog, pielęgnia-rka , A. Kubiś

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Wstępna analiza wyników sprawdzianu

SP

do 10 III

liderzy zespołów samokształceniowych

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE

P

początek V

D. Baranek –

Obchody Konstytucji 3 Maja

SP/PGG

3 V

E. Kowalczyk

E. Kurjański

 

CZERWIEC

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy pod hasłem: „Jestem turystą, zachowuje bezpieczeństwo na szla-ku”.

SP/PGG

1 VI

E. Kurjański

 

Dzień sportu

SP/PGG

2.tydzień VI

G. Andrzejewski

Wypoczywam bezpiecznie

SP/PGG

do 15.VI

wychowawcy klas

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Wystawa plastyczna całorocznego konkursu

SP/PGG

do 10 VI

I. Kusiak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przy-szły rok szkolny

SP/PGG

do 20 VI

liderzy zespołów

 

Wstępna analiza wyników egzaminów PGG

PGG

do 20 VI

liderzy zespołów

Rozstrzygnięcie konkursu „Klasa na medal”

SP/PGG

do 15 VI

SU

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Apel z okazji zakończenia klas VI i III

SP/PGG

25 VI

wychowawcy kl. VI SP i III PGG

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

SP/PGG

25 VI

S. Amrogowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA  CYKLICZNE:

1.     Gazetka szkolna – miesięcznik

2.     Rozgrywki szachowe

3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu

4.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencję; ogłoszenie wyników

5.     Konkursy przedmiotowe

6.     Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl)

7.     Numerek niepytany

8.     Dzień bez mundurka – pierwsza środa miesiąca

9.     „Niebieska linia samorządu”

10.„Otwarte drzwi” – pierwsze wtorki miesiąca dla rodziców

11.Strona internetowa

12.Kronika szkolna

 

PGG – Hasła miesięcy:

IX     

X         Stop uzależnieniom! – to niebezpieczeństwo jest realne – IB

XI        Apteczka pierwszej pomocy – IIIB

XII      Krwotoki i rany – sposoby opatrywania ran poszczególnych części ciała – IC

I          Urazy głowy i kręgosłupa -objawy i sposoby postępowania przy urazach kręgosłupa – IIIC

II         Ciała obce w organizmie – sposoby postępowania przy usuwaniu ciał    obcych znajdujących się w skórze – IA

III        Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia – sposoby postępowania przy użą-dleniach przez owady oraz ranach zadanych przez zwierzęta – IIA

IV       Sposoby sygnalizowani prośby o pomoc – IIB

V         Zatrucia organizmu -objawy i sposoby postępowania przy zatruciach przez drogi oddechowe – IIC

VI        Pierwsza pomoc przedmedyczna – trzy minuty, które ratują życie – IIA

 

PLAN PRACY 

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W SULIKOWIE

na rok szkolny 2009/20010

 

 

 SZKOŁA:

1       BEZPIECZNA I PRZYJAZNA, BUDOWANA NA NIEPODZIELNYCH WARTOŚCIACH GODNOŚCI LUDZKIEJ

2      WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW

3      EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA

4      WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM

             

  

Jak ratować życie ludzkie?

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE SP:                                     OPRACOWANIE PGG:

IWONA WARCHOŁ                                                       DANUTA BAZYLIŃSKA

ANNA KUBIŚ                                                                 ELŻBIETA KOWALCZYK

BEATA GARBULIŃSKA                                              GRAŻYNA FLESZAR   

GRAŻYNA RACHAŃSKA

URSZULA MUNIAK

                                                                     

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

1       Współpraca ze środowiskiem

2       Współpraca z samorządem

3       Profilaktyka zdrowotna

4       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

5       Poszanowanie praw człowieka w naszej szkole

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

1       Konkursy i imprezy szkolne

2       Koła zainteresowań

3       Projekty interdyscyplinarne

4       Wyjazdy edukacyjne

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

1       Konkursy przedmiotowe

2       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli

3       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

4       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

1       Akademie z okazji świąt narodowych

2       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły

3       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych

4       Debaty problemowe

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Zadania

SP/PGG

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów  z regulaminem szkoły

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy

Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy klas I, SU

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły

SP/PGG

do 15 IX

wychowawcy klas, nauczyciele wych.fiz., SU

Wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego, opiekuna SU

SP/PGG

do 20 IX

Grażyna Fleszar

 

„Z książką na Ty” – projekt edukacyjny

SP

cały rok

E. Kurjański

G. Rachańska

n-le j. polskiego

Akcja „Sprzątanie świata”

SP/PGG

18.IX

W. Musialska

A. Kubiś

M. Kacperska

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności

SP/PGG

do 10 IX

opiekunowie kół

Inauguracja działalności sklepiku szkolnego

SP/PGG

do 15 IX

Urszula Muniak

Danuta Baranek

Inauguracja klubu szachowego

SP/PGG

do 30 IX

E. Kujański

„Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie” – konkurs plastyczny klas I – VI

SP

do końca X

I. Kusiak

Ogłoszenie konkursu plastycznego – Stop przemocy szkolnej - konkurs na plakat

SP/PGG

do 30 IX

Iwona Kusiak

Klasa na medal - ogłoszenie międzyklasowego konkursu SU

SP/PGG

do 30 IX

SU

Rozpoczęcie działalności koła strzeleckiego

SP

do 30 IX

E. Kasak

M. Kaczorowski

Ogłoszenie konkursu literackiego „Szkoła moich marzeń” (klasy IV – VI)

SP

do 16.X

B. Garbulińska

S. Amrogowicz

I. Warchoł

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych, WSO - przypomnienie

SP/PGG

do 20 IX

wychowawcy klas

Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej

SP/PGG

do 15 IX

nauczyciele

Zebrania zespołów samokształceniowych, zadaniowych, opracowanie planu pracy

SP/PGG

do 30 IX

przewodniczący zespołów

Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej

SP/PGG

do 30 IX

zespół redakcyjny

„Dojrzałość kluczem do sukcesu” – pedagogizacja rodziców klasy I

SP

do 14.X

I. Warchoł

D. Woda

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Uroczysty apel  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

SP/PGG

1 IX

B. Garbulińska

 

 

PAŹDZIERNIK

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Dyskoteka szkolna

PGG

do końca X

SU, RR

Ankieta „ Czy w szkole czuję się bezpiecznie?”

SP

do końca X

Wychowawcy,

I. Warchoł

„Biegnijmy razem”- zabawy biegowe klas I-VI

SP

do 9.X

M. Kaczorowski

E. Kasak

„Trzymaj formę”- projekt edukacyjny

SP

do końca X

A. Kubiś

pielęgniarka

Profilaktyka chorób zakaźnych (grypy, przeziębie-nia, alergia)

SP/PGG

do końca X

pielęgniarka

wychowawcy

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Ogłoszenie konkursu czytelniczego (X-V)

 

początek X

E. Kurjański

Zdolny Ślązaczek

SP

do końca X

I. Szatkowska

S. Amrogowicz

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok matematyczno - fizyczny

PGG

16 X

M. Stelmach

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok przyrodniczy

PGG

23 X

M. Kacperska

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok humanistyczny

PGG

28 X

S. Amrogowicz

 

Zdolny Ślązak  gimnazjalista – blok językowy

PGG

28.X

Danuta Baranek

Konkurs plastyczny klas I – III SP „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Wystawa prac

SP

do końca X

J. Swoboda

G. Rachańska

Konkurs o UE

PGG

do końca X

Danuta Baranek

Inauguracja turnieju tenisa stołowego

PGG

początek X

J. Wujec

Inauguracja turniejów szachowego, tenisa stołowego i piłki ręcznej

SP

cały rok

E. Kasak

M. Kaczorowski

„W listopadowy wieczór”- konkurs historyczny

SP

do 30.X

G. Połetek

Konkurs fotograficzny „Bliżej natury”, wystawa fotografii

PGG

do końca X

SU, G. Fleszar

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Sprawdziany kompetencji uczniów SP i PGG

SP/PGG

połowa X

zespoły samokształceniowe

Projekt całorocznych działań „Nie opuszczam zajęć szkolnych” – pogadanki nt. wagarów

SP

cały rok

pedagog

Organizacja Dnia Nauczyciela

SP

do 14.X

U. Muniak

J. Swoboda

Pasowanie uczniów klas pierwszych

SP

do końca X

D. Woda

Opracowanie i przedstawienie RP planu pracy zespołu do spraw wspierania talentów uczniów

PGG

do 15 X

E. Kowalczyk

 

Ogólnopolski tydzień kariery 

PGG

 do końca X

Danuta Bazylińska

Wykorzystanie Internetu, programów multimedialnych w pracy dydaktycznej. „Skuteczna komunikacja”

SP

do końca X

K. Rachańska

zespół humanistycz-ny

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Wieczornica z okazji rocznicy pontyfikatu patrona szkoły,

 

16 X

G. Fleszar

E. Kowalczyk

Lekcje wychowawcze dotyczące właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, filmy edukacyjne

 

cały rok

wychowawcy klas

 

LISTOPAD

I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna

Bal andrzejkowy – konkurs na damę i dżentelmena

SP

PGG

 26.XI

koniec  XI

SU

SU

Prelekcje dla uczniów – Stop agresji

PGG

do końca XI

D. Bazylińska

Szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PGG

druga połowa XI

K. Rachańska

Profilaktyka zdrowotna  w klasach IV-VI: nikotyna, alkohol, papierosy

SP

19.XI

pedagog, wychowa-wcy, pielęgniarka

Potrafię wezwać pomoc

SP

XI

wychowawcy klas

„Dlaczego dziecko kłamie?” – prelekcja dla rodziców

SP

XI

K. Rachańska

G. Rachańska

„Spanko – czuwanko” – maraton filmowy

PGG

XI

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Wyjazd na lodowisko do Jonsdorfu

SP/PGG

XI

K. Rachańska

G. Andrzejewski

Futsal – rozgrywki szkolne

PGG

XI – VI

P. Woźny

J. Wujec

Koszykówka – liga szkolna

SP

 

PGG

XI – III

E. Kasak,

M. Kaczorowski

P. Woźny, J. Wujec

Konkurs międzyklasowy – Poradnik pierwszej pomocy

PGG

do końca XI

opiekun PCK

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Rada szkoleniowa: „Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi – czyli o środkach dyscypli-nujących w szkole”

SP/PGG

do końca XI

 

Uczeń niepełnosprawny w szkole – zajęcia pro-filaktyczne w klasach I – VI

SP

XI

pedagog

pielęgniarka

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Udział w obchodach Święta Zmarłych, wyjazd na cmentarz, odwiedzenie grobów nauczycieli

SU

koniec X

wychowawcy klas

Wieczornica – Poeci o życiu i śmierci

PGG

31 X

E. Kowalczyk

G. Fleszar

Uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę

SP/PGG

10. XI

S. Amrogowicz

M. Rędzia

Góra Grosza

SP/PGG

1- 30 XI

opiekunowie SU

Wyjazd do teatru

PGG

do końca XI

S. Amrogowicz

G. Fleszar

E. Kowalczyk

GRUDZIEŃ

I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna

Mikołajki w klasach

SP/PGG

6 XII

wych. klas

Konkurs szopek i stroików – kiermasz świąteczny

SP/PGG

18. XII

U. Muniak

I. Kusiak

B. Pająk

Prelekcje na temat zachowania w sytuacji zagrożenia życia – spotkanie ze strażakiem, ratownikiem medycznym

PGG

do 18. XII

D. Bazylińska

Kurs pierwszej Pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

SP/PGG

do 18.XII

A. Kubiś

Wyjazd do fabryki bombek

SP

do 10.XII

E. Małek

Bezpiecznie w Nowy Rok (niewybuchy, niewy-pały)

SP

XII

wychowawcy klas

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Półfinał konkurs ortograficznego

PGG

do 10 XII

G. Fleszar

Konkurs recytatorski – etapy klasowe

SP/PGG

do 19 XII

poloniści

Konkurs na świąteczny wystrój klasy

SP/PGG

15.XII

SU

Piłka siatkowa-Liga Klas

SP

XII – V

E. Kasak

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Wigilie klasowe, apel szkolny

SP/PGG

22. XII

katecheci

Zbiórka słodyczy – akcja „I TY możesz zostać Świętym Mikołajem”

SP/PGG

15.XII

I. Warchoł

SU

 

STYCZEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Bal karnawałowy

SP/PGG

I połowa I

SU

Profilaktyka zdrowotna – „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?” Pierwsza pomoc – złamania, zwich-nięcia kończyn

SP

I połowa I

pedagog

wychowawcy klas

Dzień Łasucha

PGG

II połowa I

SU, sklepik

Kulig szkolny

PGG

I

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Finał konkursu recytatorskiego

SP/PGG

do końca  I

A. Pająk

E. Kowalczyk

Klasa na medal – podsumowanie I półrocza

SP/PGG

do końca  I

SU

Inauguracja tenisa stołowego – liga klas

SP

do końca  I

M. Kaczorowski

Powiatowe rozgrywki w piłce ręcznej

SP

do końca  I

E. Kasak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I półrocza

SP/PGG

do końca XI

dyrektor

wychowawcy klas

Próbny sprawdzian kompetencji klas VI

SP

I

B. Garbulińska

I. Szatkowska

 

 

 

 

LUTY

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Poczta walentynkowa

SP/PGG

po feriach

SU

Prelekcje na temat uzależnień

PGG

do końca II

D. Bazylińska

Powiatowe rozgrywki w piłce siatkowej

SP

do końca II

M. Kaczorowski

Wyposażenie apteczki; środki chemiczne i leki

SP/PGG

do końca II

pielęgniarka

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Finał konkursu ortograficznego

SP/PGG

do końca II

S. Amrogowicz

G. Fleszar

Szkolny konkurs recytatorski I – III,

SP

do końca II

J. Swoboda

Rozgrywki piłki siatkowej

PGG

II – III

n – le wych.  fiz.

Łamigłówki matematyczne klas IV

SP

do końca II

I. Szatkowska

Rada szkoleniowa – „Jak motywować ucznia do pracy”

SP/PGG

do końca II

G. Andrzejewski

R. Rachański

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Próbny egzamin kompetencji  IIIGIM

 

do końca  II

liderzy zespołów samokształceniowych

Zebrania zespołów, analiza wyników nauczania w 1 semestrze

 

do końca II

liderzy zespołów samokształceniowych

Rada szkoleniowa – Ewaluacja w pracy szkoły – metody i techniki

 

do końca II

dyrektor szkoły

 

 

 

MARZEC

I.       Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wspólny festyn zaprzyjaźnionych szkół

SP/PGG

do 20 III

I. Szatkowka

D. Baranek

G. Andrzejewski

Dzień Kobiet

SP

8. III

Mały SU

Czy wiesz co jesz? zatrucia pokarmowe, diety

SP

do końca III

A. Kubiś

Pojedynek między uczniami i nauczycielami – „Uczniowie górą”

PGG

do końca III

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

XX Przegląd Piosenki Turystyczno – Ekologi-znej

SP/PGG

koniec III

K. Rachańska

B. Pająk

„Wiosna ach to ty” – Konkurs plastyczny

SP

do 19. III

I. Kusiak

Gminny konkurs recytatorski

SP/PGG

do końca III

E. Kowalczyk

Jaki zawód? Jaka szkoła? PGG

PGG

III/IV

D. Bazylińska

I Dzień Wiosny    konkurs międzyklasowy –Pierwsza pomoc przedmedyczna                                     

PGG

 

SP/PGG

21 III

M. Kacperska

M. Stelmach

SU

Szkolny konkurs matematyczno – przyrodniczy

SP

do końca III

I. Szatkowska

W. Musialska

Konkurs matematyczny klas  I – III

SP

do końca III

U. Muniak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza wyników egzaminów próbnych

SP/PGG

do 10 III

liderzy zespołów samokształceniowych

Rada szkoleniowa – „ Jak uczyć dzieci uczenia sięó”-

SP/PGG

do końca III

E. Kurjański

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Dzień Kobiet

SP/PGG

6 III

n–le – mężczyźni

Msza św.  – rocznica śmierci patrona szkoły

SP/PGG

2 IV

ks. P. Durkalec

 

KWIECIEŃ

I.     Szkoła bezpieczna i przyjazna

Internet twoim zagrożeniem

SP/PGG

do końca IV

n – le informatyki

Dyskoteka szkolna

PGG

do końca IV

SU

Znam numery alarmowe

SP

do końca IV

Mały SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno– Krajoznawczego

SP/PGG

IV

K. Rachańska

E. Kurjański

Konkurs o Konstytucji 3 Maja

SP/PGG

do końca IV

G. Połetek

M. Rędzia

Konkurs pisanek, kartek świątecznych – wystawa

SP/PGG

do 8 IV

I. Kusiak

Orientacja zawodowa klas III – zajęcia z doradcami z Klubu Pracy

PGG

do końca miesiąca

D. Bazylińska

Powiatowe sztafety pływackie

SP

do końca IV

E. Kasak

Konkurs karaoke

PGG

do końca IV

SU

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

 Konkurs wiedzy o patronie szkoły

SP/PGG

do 8 IV

R. Swoboda

ks. P. Durkalec

Organizacja apelu wielkanocnego

SP/PGG

8. IV

ks. P. Durkalec

Dzień Ziemi – sprzątanie Świata

SP/PGG

22.IV

W. Musialska

M. Kacperska

 

MAJ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Wycieczki klasowe, zielona szkoła

SP/PGG

do końca V

wychowawcy klas

Święto Szkoły – koncert charytatywny SK Caritas

SP/PGG

18 V

D. Baranek – Kostyszak, SU

Camping UNESCO - współpraca ze szkołą w Zittau

PGG

do końca V

D. Baranek – Kostyszak

Alergia, ukąszenia, oparzenia słoneczne

SP

do końca V

wychowawcy klas

Wycieczka rowerowa

PGG

do końca V

SU

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Święto Szkoły

SP/PGG

18.V

S. Amrogowicz

B. Pająk

Finał konkursu czytelniczego, szachowego

SP/PGG

do końca V

E. Kurjański

Wyjazd do teatru

PGG

do końca V

E. Kowalczyk

Finał konkursu wiedzy o UE

PGG

4 – 8 V

D. Baranek 

„Przyjaciele książki” – spotkanie w bibliotece szkolnej

SP

V

E. Kurjański

Szkolne, powiatowe zawody lekkoatletyczne

SP/PGG

do końca V

M. Kaczorowski

G. Andrzejewski

Konkurs I – IV: Potrafię być bezpieczny i udzielać pomocy innym

SP

do końca V

wychowawcy klas, pedagog, pielęgnia-rka , A. Kubiś

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Wstępna analiza wyników sprawdzianu

SP

do 10 III

liderzy zespołów samokształceniowych

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Obchody rocznicy wstąpienia Polski do UE

P

początek V

D. Baranek –

Obchody Konstytucji 3 Maja

SP/PGG

3 V

E. Kowalczyk

E. Kurjański

 

CZERWIEC

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Organizacja Dnia Dziecka – rajd pieszy pod hasłem: „Jestem turystą, zachowuje bezpieczeństwo na szla-ku”.

SP/PGG

1 VI

E. Kurjański

 

Dzień sportu

SP/PGG

2.tydzień VI

G. Andrzejewski

Wypoczywam bezpiecznie

SP/PGG

do 15.VI

wychowawcy klas

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Wystawa plastyczna całorocznego konkursu

SP/PGG

do 10 VI

I. Kusiak

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Analiza ocen, wnioski do planu pracy na przy-szły rok szkolny

SP/PGG

do 20 VI

liderzy zespołów

 

Wstępna analiza wyników egzaminów PGG

PGG

do 20 VI

liderzy zespołów

Rozstrzygnięcie konkursu „Klasa na medal”

SP/PGG

do 15 VI

SU

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Apel z okazji zakończenia klas VI i III

SP/PGG

25 VI

wychowawcy kl. VI SP i III PGG

Apel z okazji zakończenia roku szkolnego

SP/PGG

25 VI

S. Amrogowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA  CYKLICZNE:

1.     Gazetka szkolna – miesięcznik

2.     Rozgrywki szachowe

3.     Zawody, turnieje sportowe – wg planu

4.     Konkursy SU – comiesięczne podsumowanie konkursu na 100% frekwencję; ogłoszenie wyników

5.     Konkursy przedmiotowe

6.     Zmiana wystroju gazetki klasowej i szkolnej (holl)

7.     Numerek niepytany

8.     Dzień bez mundurka – pierwsza środa miesiąca

9.     „Niebieska linia samorządu”

10.„Otwarte drzwi” – pierwsze wtorki miesiąca dla rodziców

11.Strona internetowa

12.Kronika szkolna

 

PGG – Hasła miesięcy:

IX     

X         Stop uzależnieniom! – to niebezpieczeństwo jest realne – IB

XI        Apteczka pierwszej pomocy – IIIB

XII      Krwotoki i rany – sposoby opatrywania ran poszczególnych części ciała – IC

I          Urazy głowy i kręgosłupa -objawy i sposoby postępowania przy urazach kręgosłupa – IIIC

II         Ciała obce w organizmie – sposoby postępowania przy usuwaniu ciał    obcych znajdujących się w skórze – IA

III        Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia – sposoby postępowania przy użą-dleniach przez owady oraz ranach zadanych przez zwierzęta – IIA

IV       Sposoby sygnalizowani prośby o pomoc – IIB

V         Zatrucia organizmu -objawy i sposoby postępowania przy zatruciach przez drogi oddechowe – IIC

VI        Pierwsza pomoc przedmedyczna – trzy minuty, które ratują życie – IIA

 

PLAN PRACY 

 ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W SULIKOWIE

na rok szkolny 2009/20010

 

 

 SZKOŁA:

1       BEZPIECZNA I PRZYJAZNA, BUDOWANA NA NIEPODZIELNYCH WARTOŚCIACH GODNOŚCI LUDZKIEJ

2      WSPIERAJĄCA ROZWÓJ TALENTÓW

3      EFEKTYWNIE NAUCZAJĄCA

4      WYCHOWYJĄCA KU WARTOŚCIOM

             

  

Jak ratować życie ludzkie?

 

 

 

 

 

OPRACOWANIE SP:                                     OPRACOWANIE PGG:

IWONA WARCHOŁ                                                       DANUTA BAZYLIŃSKA

ANNA KUBIŚ                                                                 ELŻBIETA KOWALCZYK

BEATA GARBULIŃSKA                                              GRAŻYNA FLESZAR   

GRAŻYNA RACHAŃSKA

URSZULA MUNIAK

                                                                     

 

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

1       Współpraca ze środowiskiem

2       Współpraca z samorządem

3       Profilaktyka zdrowotna

4       Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

5       Poszanowanie praw człowieka w naszej szkole

 

 

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

1       Konkursy i imprezy szkolne

2       Koła zainteresowań

3       Projekty interdyscyplinarne

4       Wyjazdy edukacyjne

 

 

III. Szkoła efektywnie nauczająca

1       Konkursy przedmiotowe

2       Zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia nauczycieli

3       Realizacja projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych

4       Szkolenia i warsztaty (innowacyjne metody pracy)

 

 

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

1       Akademie z okazji świąt narodowych

2       Wieczornice poświecone pamięci patrona szkoły

3       Podnoszenie kultury bycia, wybór właściwych postaw etycznych

4       Debaty problemowe

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Zadania

SP/PGG

Termin

Odpowiedzialni

Zapoznanie uczniów  z regulaminem szkoły

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy

Pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska

SP/PGG

do 10 IX

wychowawcy klas I, SU

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo na terenie szkoły

SP/PGG

do 15 IX

wychowawcy klas, nauczyciele wych.fiz., SU

Wybory samorządów klasowych, samorządu szkolnego, opiekuna SU

SP/PGG

do 20 IX

Grażyna Fleszar

 

„Z książką na Ty” – projekt edukacyjny

SP

cały rok

E. Kurjański

G. Rachańska

n-le j. polskiego

Akcja „Sprzątanie świata”

SP/PGG

18.IX

W. Musialska

A. Kubiś

M. Kacperska

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Opracowanie planu pracy kół zainteresowań i rozpoczęcie działalności

SP/PGG

do 10 IX

opiekunowie kół

Inauguracja działalności sklepiku szkolnego

SP/PGG

do 15 IX

Urszula Muniak

Danuta Baranek

Inauguracja klubu szachowego

SP/PGG

do 30 IX

E. Kujański

„Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie” – konkurs plastyczny klas I – VI

SP

do końca X

I. Kusiak

Ogłoszenie konkursu plastycznego – Stop przemocy szkolnej - konkurs na plakat

SP/PGG

do 30 IX

Iwona Kusiak

Klasa na medal - ogłoszenie międzyklasowego konkursu SU

SP/PGG

do 30 IX

SU

Rozpoczęcie działalności koła strzeleckiego

SP

do 30 IX

E. Kasak

M. Kaczorowski

Ogłoszenie konkursu literackiego „Szkoła moich marzeń” (klasy IV – VI)

SP

do 16.X

B. Garbulińska

S. Amrogowicz

I. Warchoł

III. Szkoła efektywnie nauczająca

Spotkania z rodzicami, wybór trójek klasowych, WSO - przypomnienie

SP/PGG

do 20 IX

wychowawcy klas

Opracowanie i uzupełnienie dokumentacji szkolnej

SP/PGG

do 15 IX

nauczyciele

Zebrania zespołów samokształceniowych, zadaniowych, opracowanie planu pracy

SP/PGG

do 30 IX

przewodniczący zespołów

Zebranie materiałów do pierwszego numeru gazetki szkolnej

SP/PGG

do 30 IX

zespół redakcyjny

„Dojrzałość kluczem do sukcesu” – pedagogizacja rodziców klasy I

SP

do 14.X

I. Warchoł

D. Woda

IV. Szkoła wychowująca ku wartościom

Uroczysty apel  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

SP/PGG

1 IX

B. Garbulińska

 

 

PAŹDZIERNIK

I. Szkoła bezpieczna i przyjazna

Dyskoteka szkolna

PGG

do końca X

SU, RR

Ankieta „ Czy w szkole czuję się bezpiecznie?”

SP

do końca X

Wychowawcy,

I. Warchoł

„Biegnijmy razem”- zabawy biegowe klas I-VI

SP

do 9.X

M. Kaczorowski

E. Kasak

„Trzymaj formę”- projekt edukacyjny

SP

do końca X

A. Kubiś

pielęgniarka

Profilaktyka chorób zakaźnych (grypy, przeziębie-nia, alergia)

SP/PGG

do końca X

pielęgniarka

wychowawcy

II. Szkoła wspierająca rozwój talentów

Ogłoszenie konkursu czytelniczego (X-V)

 

początek X

E.