logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Informacja o wyniuku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
minus Organizacje pozarządowe
   minus Archiwum
      minus Oferta realizacji zadania publicznego
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
      minus Ogłoszenie otwartych konkursów ofert
      minus Zaproszenie do składania kandytur
      plus Konsultacje 2012
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
      minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
      minus Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
      minus Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert
      minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
      minus Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej
      minus Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert
      minus Sprawozdanie
      minus Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego
      minus Ogłoszenie o konsultacjach
      minus Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
      minus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
      minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
      minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
      minus Oferta realizacji zadania publicznego
      minus Oferta realizacji zadania publicznego
      minus Ogłoszenie o konsultacjach
      minus Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
   minus Wykaz organizacji pozarządowych
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
   minus Zarządzenie Nr II.159.2016
   minus Zarządzenie Nr II.160.2016
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego.
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Zarządzenie Nr II.266.2017
   minus Zarządzenie Nr II.267.2017
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2017
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego
   minus Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Zarządzenie II.344.18
   minus Zarządzenie II.345.18
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach
   minus Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach konkursu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
   minus Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
   minus Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert .
   minus Wyniki otwartego konkursu ofert
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


KONTAKTY I WSPÓŁPRACA > Organizacje pozarządowe > Archiwum

Spis dokumentów:
1. Oferta realizacji zadania publicznego
Dotyczy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla wyodrębnionej grupy młodzieży starszej w piłce nożnej na terenie sołectwa
2. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
4. Zaproszenie do składania kandytur
Zaproszenie do składania kandytur do pracy w komisji konkursowej
5. Konsultacje 2012
6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
7. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
8. Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej
Do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w związku z realizacją „Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”.
9. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Sulików ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
12. Zgłoszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej
Do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert w związku z realizacją „Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”.
13. Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
14. Sprawozdanie
Z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014
15. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizacja impreze sportowych w ramach XV Igrzysk LZS i Mieszkańców wsi.
16. Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2016.
17. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
18. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
19. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur
Do pracy w komisji konkursowej
20. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2015 roku w zaresie wspierania i upowszczechniania kultury fizycznej i sportu.
21. Oferta realizacji zadania publicznego
Turystyczny Samochodowy Rajd Rodzinny "O Uśmiech Dziecka 2015"
22. Oferta realizacji zadania publicznego
Dotyczy zadania upowszczechnienia kultury fizycznej i sportu, igrzyska LZS i mieszkańców wsi.
23. Ogłoszenie o konsultacjach
Wójt Gminy Sulików przedstawia do konsultacji: projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2
24. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
W sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2016 roku.

Ilość odwiedzin: 2939
Nazwa dokumentu: Archiwum
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-28 13:56:04
Data udostępnienia informacji: 2014-02-28 13:56:04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 13:56:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner