logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
minus Roboty budowlane
   plus Archiwum
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
   minus Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
   minus Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
   minus Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
   minus Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania od Wykonawców dot. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne”
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - Zmiana treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert, pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego)
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus II przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - zmiana treśći SIWZ
   minus Informacja z publicznego otwrcia ofert.II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
   minus III przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr. 163, 166, 186 obręb Wilka
   minus Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Zmiana treści SIWZ – dot. „Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka…”
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I .
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej- etap I.
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


Załączniki do pobrania: 2020-05-22 12:01:34 - Załącznik (177.95 kB)

Ilość odwiedzin: 1018
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Robaszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Robaszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2020-05-22 11:58:33
Data udostępnienia informacji: 2020-05-22 11:58:33
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-22 12:03:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner